Impact Challenge

In News by Fredrik

Under maj månad deltog FrontEdge IT i BreakIT impact challenge som ett sätt att visa att miljö och klimat är något som är viktigt för oss. Vi vill bidra till en hållbar omvärld och vi vill självklart göra vad vi kan för att hålla vår klimatpåverkan till ett minimum.

Som litet IT-Konsultbolag är vår klimatpåverkan inte speciellt stor, och vi var redan innan vi antog utmaningen ett klimatsmart bolag. Men vi har ändå lärt oss en hel del och tagit viktiga beslut som ska se till att vi även framgent håller oss klimatsmarta. En sammanställning:

  • Vi har små lokaler med liten elförbrukning och klimatvänligt elavtal (100% förnybar energi)
  • Vi tar oss omkring med kollektivtrafik eller cykel så ofta det går, våra bilresor är väldigt få och flygresor obefintliga, till dagens dato har vi inte en enda flygresa på bolagets samvete.
  • Vi källsorterar på kontoret och har digitaliserat stora delar av vår pappershantering vilket gör att vi inte skriver ut saker i onödan. Vi väljer alltid digitala alternativ när det finns.
  • Våra leverantörer är få, vi har beslutat att välja lokala leverantörer och väga in klimat och miljöarbete vid framtida upphandlingar.
  • När företaget anordnar event och bjuder på mat etc. väger vi in klimatpåverkan och väljer främst klimatsmarta alternativ..
  • Vi har tagit beslut om att klimatkompensera den lilla påverkan vi har.
  • Totalt räknade vi ut att företagets påverkan är 3.7 ton koldioxid för halva 2018.

Sammanfattningsvis är vi stolta över att vi valde att anta utmaningen och klarade av den. Vi har lärt oss mycket och kommer att fortsätta att väga in klimatet som en viktig aspekt för företaget att förhålla sig till. Vi tror på en fantastisk framtid, och vi vill se till att göra det vi kan för att göra vår del.

// FrontEdge IT